Bireysel Üyelik Paketleri

Bireysel Üyelik: Üye olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Giriş”deki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin bartindasatilik.com tarafıdnan onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Bartindansatilik.com gerekli görmesi halinde üyenin üyelik statüsünü sona erdirebilir.